שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

כוס חמישי

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ב ניסן תשס"ב
שאלה
מדוע אין בשתיית כוס חמישי בליל פסח הוספה על הכוסות?
תשובה
כי קבעוהו כרשות, כך משמע מהרי"ף והרמב"ם. שלא כדעת רשב"ם. וההסבר הוא: משום שהכוסות נתקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה, והם שייכים לכל ישראל, אך הכוס החמישי תוקן כנגד 'והבאתי אתכם אל הארץ וידעתם כי אני ה'' שזו מדריגה שרק יחידים מסוגלים להגיע אליה, ולכן מי שחש כך יכול לשתות כוס חמישי.