שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יחוד

יחוד של 1 עם 2

undefined

הרב רואי מרגלית

י"ג תמוז תשס"ג
שאלה
האם לגבר מותר להתייחד עם שתי נשים? האם לאישה מותר להתייחד עם שני אנשים? האם הליכה ברחוב שומם נקרא ייחוד?
תשובה
שו"ע אבן העזר סימן כב סעיף ה': לא תתיחד אשה אחת אפילו עם אנשים הרבה, עד שתהיה אשתו של אחד מהם שם. וכן לא יתיחד איש אחד אפילו עם נשים הרבה: הגה ויש אומרים דאשה אחת מתיחדת עם שני אנשים כשרים אם הוא בעיר. וסתם אנשים כשרים הם, אבל אם הם פרוצים אפילו עם עשרה אסור. וכל זה בעיר, אבל בשדה או בלילה, אפילו בעיר בעינן שלשה אנשים, אפילו בכשרים. ויש מתירין איש אחד עם נשים הרבה, אם אין עסקו עם הנשים. רחוב שומם: רחוב בעיר אינו נחשב כמקום יחוד, אף אם רק לפעמים עובר שם אדם. ונראה שכך הדין גם ברחוב המואר בלילה, אך ברחוב חשוך יש להיזהר מיחוד (ספר קדושים תהיו). הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il