שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

הלכות שבת

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ד טבת תשס"ח
שאלה
מהו המקור בתורה לל"ט אבות מלאכה? מה הקשר בין חטא אדם הראשון לל"ט אבות מלאכה? למה נאסרו דווקא מלאכות אלו? מקור הביטוי מלאכת מחשבת הוא מהעבודות שבמישכן, מה הקשר בין זה לשבת? מהי דוג’ ל’מלאכה שאינה צריכה לגופה’, ’מתעסק’, ’דבר שאינו מתכוון’, פסיק רישא’.
תשובה
בתורה לא כתובים במפורש אילו מלאכות אסורות בשבת אולם חכמים למדו מהיקש (פסוקים שהתורה כתבה סמוכים אחד לשני כדי שילמדו מאחד לשני וההיפך) שכל המלאכות שנעשו במשכן אלו המלאכות האסורות בשבת והם הנקראות ל"ט אבות מלאכה ושאר המלאכות האסורות מהתורה הם תולדות של מלאכות אלה. הפסוקים כתובים בחומש שמות פרק לה. היקש זה מסביר מדוע למדו חז"ל שבשבת כל מלאכה צריכה להיות "מלאכת מחשבת". מלאכה שאינה צריכה לגופה - הריגת נחש ארסי העלול להקיש אנשים. מתעסק - מתעסק הוא מישהו שהתכוון להזיז דלת או להישען על הקיר ותוך כדי כך כיבה או הדליק אור ללא שום צורך. דבר שאינו מתכוון - שימוש בנייר ניגוב לידיים ממתקן שבדרך כלל אינו נרקע ולכן מותר בשימוש שגם אם הנייר יקרע בטעות זהו דבר שאינו מתכוון. פסיק רישא - אם אדם עושה פעולה מסויימת ואינו מתכוון למלאכה אסורה אבל חייב להיות שמפעולה זו תעשה המלאכה אסור הדבר. לכן, ספסל כבד מאוד שבגרירתו בודאי יווצר חריץ אסור לגוררו על גבי קרקע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il