שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חמץ וכשרות מוצרים לפסח
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האם צריך הכשר לפסח לשפתון ולשאר תכשירי איפור וקוסמטיקה, ומה הדין במשחת שיניים?
תשובה
כל דבר שאינו ראוי לאכילת כלב, פוקע ממנו שם איסור חמץ, ולכן הוא מותר בשימוש, בהנאה, ואין צריך לומר שמותר בהשהייה, ואינו עובר עליו בבל יראה ובבל ימצא. אא"כ הוא אוכלו ובכך מגלה דעתו שלגביו מוצר זה חשוב אוכל ואז יש דין 'אחשביה' ומדרבנן זה אסור. אבל כל שימוש חיצוני מותר. כולל סיכה, כי לרוב הפוסקים דין זה של סיכה כשתיה אינו אלא לגבי יום כיפור ואיסור תרומה. לכן כל תכשירי קוסמטיקה לנשים, וה"ה תכשירי נקיון שלא ראוים לאכילת בעל חי מותרים בהנאה בפסח, (אף אם נניח שיש במרכיבים שלהם חמץ) ואפ' שפתון, היות ואין רצון וכוונה לבלוע אותו, אפ' אם תלקק אותו אין בזה דין 'אחשביה' ומותר בשימוש. וכן משחת שינים אין שום כוונה לבולעה בכוונה, ואם קטן יכוון לכך הרי שלקטן אין כח במחשבתו, ולכן גם בזה אין דין 'אחשביה'. וכמו שמוזכר בפוסקים שמותר לסופר לכתוב ולהשתמש בדיו שיש בו חמץ אף שלעיתים תוחבו בפיו ה"ה הדין דברים אלו מותרים. כל זה היות ופקע ממנו גדר חמץ ואין פה דין 'אחשביה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il