שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

כפרה על אמירת שם ה’

undefined

הרב אליעזר מלמד

ו שבט תשס"ח
שאלה
ראיתי שכתבת שאת שם ה' "לא הוגים אותו כפי שהוא נכתב, ויש שאף מחמירים ואוסרים להזכיר את אותיותיו אחד אחר השני, ובמקום כך אומרים: "יוד קי ואו קי", (רדב"ז ח"ה אלף ת"ח). מפני שנכתב בתלמוד: "שכל ההוגה את השם המפורש באותיותיו, נעקר מן העולם". (בבלי, מסכת פסחים נ, א)." לא ידעתי את הדעה הנ"ל ואמרתי את האותיות יוד הא וכו’, כי חשבתי שרק אסור לומר בניקוד שלהם, איך אכפר על זה? אני חושש למה שהגמרא אמרה.
תשובה
הואיל ומדובר בהידור בכבוד השם שיש סוברים שאין בדבר כל איסור, וגם לא ידעת את דעת המחמירים, לפיכך אין צורך לכפר על כך, אלא די שתקבל על עצמך לעתיד לנהוג בזהירות כפי דעת המחמירים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il