שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

העסקת עובדים זרים

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז שבט תשס"ח
שאלה
למה מותר להעסיק עובדים זרים (אם מותר), מצד החזקת ידי עוברי עבירה, בין מצד שחלקם עובדים עבודה זרה ובין מצד החזקת ידי המדינה שחייבת לסלקם כיון שאינם גרי תושב? (לפי מה שזכור לי הרמב"ם מצריך שיקבלו עליהם שבע מצוות בני נח ושיאמינו במשה רבנו ושנתן לעם ישראל את התורה וגם שיקבלו מס ועבדות מישראל עליהם ועוד שצריך בית דין שיקבלו אותם להיות גרי תושב, והיום אי אפשר לקבלם).
תשובה
זו שאלה גם הלכתית וגם הנהגתית. אני מבין שהסיבה שמעסיקים עובדים זרים בייחוד בענף הבנייה, כי לצערינו הרב חלק מעם ישראל לא רוצה לעבוד בעבודות הללו. היות ואין אפשרות, מותר להעסיק גם גויים. אכן זה לא בסדר שנותנים להיכנס לעובדי עבודה זרה לארץ. לפי הרמב"ם אסור לתת לעובדי עבודה זרה להיכנס לארץ. אבל אם מעסיקים בני ישמעאל (ערבים), שלפי הרמב"ם הערבים אינם עובדי עבודה זרה, יהיה מותר. אמנם איתם יש בעיה אחרת, בעיה ביטחונית. אם פותרים את הבעיה הבטחונית, שלא יהיו מחבלים ומפקחים עליהם, אז אין בעיה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il