שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

פירות ערלה בשווקי הארץ

undefined

מכון התורה והארץ

י"ח תמוז תשס"ג
שאלה
האם נכון הדבר שברוב המינים השכיחים של הפירות אין בנמצא פירות ערלה בשווקים ?המדובר בתפו"ע, אפרסקים, שזיפים, ענבים ופירות הדר. היכן ניתן למצוא רשימה של הפירות שיש בהם חשש סביר להמצאות ערלה? (שמעתי שמס’ רבנים דורשים המצאות בשיעור נמוך - פחות מחצי אחוז).
תשובה
ישנה מחלוקת הפוסקים ביחס לפירות השוק לעניין ערלה. הדרך הטובה יותר היא לקנות במקום שיש השגחה ואין שם חשש של פירות ערלה. המחלוקת הבסיסית היא האם פירות השוק נחשבים "קבוע" ולכן "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" או שמתייחסים לפירות השוק כאל "פריש" והולכים אחר הרוב. גם אם סוברים שיש להתיייחס לפירות כאל "פריש" יש מקום להחמיר בשכיחות של 10% מפני שזהו מיעוט מצוי, ראה שו"ע יו"ד סי' פד סעי' ח. למעשה, עדיף לקנות ממקום שיש שם השגחה, וכדאי לחשוש לשכיחות של 10%. לשמחתינו - לאור הנתונים שנתפרסמו לאחרונה ע"י המכון לחקר החקלאות בחוברת הליכות שדה מס' 134 מתברר שהשנה (ובכל שנה זה עלול להשתנות) שכיחות הערלה בכל הפירות שהזכרת היא נמוכה מאד וע"כ גם אם אין חנות עם השגחה אפשר לקנות את הפירות. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il