שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

גזל של קטן

undefined

כולל דיינות בית אל

ד אדר א' תשס"ח
שאלה
האם ילד בן 10 שגנב חפץ מחבירו, נחשב לו לגזל או שגם כאן הוא פטור?
תשובה
ילד קטן שגנב או הזיק או חבל וכדומה פטור מאחר ואינו בר אזהרה ובר עונשין אלא שהדין תלוי אם החפץ נמצא וקיים צריך להחזירו, ואם אינו נמצא פטור, אמנם יש שכתבו שלאחר שיגדיל טוב ממידת חסידות שישלם משהו ויעשה איזה דבר לכפרה. בכל מקרה, ראוי להרחיקו מחברים רעים ולדבר על לבו שינהג בדרך הישר. מקורות: שולחן ערוך חושן משפט סימן שמט',סעיף ג'. רמ"א אורח חיים סימן שמג' ומשנה ברורה ס"ק ט'. וילקוט יוסף על דיני קטן עמודים שעד'-שעז' וכן כתב בשו"ת יביע אומר חלק ח' חושן משפט סימן ו'. הרב חגי ויסמן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il