שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת נשים

אשה כשליחת ציבור

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"א אדר א' תשס"ח
שאלה
אני צריך שתעזרו לי כיצד לענות לחברים שלי שטוענים שנשים יכולות להיות שליחות ציבור, ואביא לכם את נימוקיהם: לפי מאמרו של הרב מלמד, אליבא דרוב הדעות נשים מצוות באותה רמת חיוב כמו גברים בתפילה. האם לפי זה אפשר ללמוד שהן יכולות גם להיות שליחות ציבור? שכן לפי רש"י במסכת מגילה הנימוק שקטן אינו יכול לפני התיבה היא משום שאינו מחויב, אך לפי זה מי שמחויב יכול לעבור לפני התיבה. כמו כן קשה לטעון שזה קשור לכך שזה דבר שבקדושה, שכן קריאת התורה היא דבר שבקדושה ובכל זאת נשים מוציאות בהן ידי חובה (אלמלי הבעיה של כבוד הציבור). אודה לכם אם תסייעו בעדי למנוע את פריצה הגדר הזאת.
תשובה
תפילת הציבור נתקנה לגברים ולא לנשים, ולכן בכל הקשור לחזרת הש"ץ וקדישים, אין שום חיוב לנשים, וממילא ברור שאינן יכולות להוציא גברים. וכך כתבתי בפניני הלכה תפילת נשים פרק כ, א: "תקנו חכמים לגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ואמרו חכמים, שהשכינה שורה במקום שיש עשרה מישראל שעוסקים בדברים שבקדושה, שנאמר (תהלים פב, א): "אֱלוֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵ-ל", ועשרה מישראל הם עדה. ואמנם גם כאשר אחד מישראל מתפלל או לומד השכינה שורה עימו, אלא שיש בזה מדרגות, והמדרגה הגבוהה היא כאשר עשרה מישראל עוסקים בדבר שבקדושה, שאז הקדושה מתגלה יותר בעולם (ע' ברכות ו, א). ועל פי זה תקנו חכמים, שכל הדברים שבקדושה יאמרו במניין של עשרה. בין הדברים שבקדושה הם: חזרת הש"ץ, ברכת כהנים, ברכו, קדיש וקריאת התורה (מגילה כג, ב). וכך כתבתי שם יא, א: "תקנו חכמים לגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת, אבל לנשים לא תקנו להתפלל במניין. ואף כי ברור שיש מעלה לתפילה עם המניין בבית הכנסת, מפני שהשכינה שורה עם המניין, ובית הכנסת הוא מקום מקודש לתפילה. בנוסף לכך, אם תתפלל עם המניין, תזכה לענות אמן על קדיש וחזרת הש"ץ, ותשתתף באמירת קדושה ומודים, ותשמע ברכת כהנים. אע"פ כן, לא תקנו חכמים לנשים להתפלל במניין בבית הכנסת, כדי שלא ליצור התנגשות בין חובות התפילה במניין ובבית הכנסת לטיפול במשפחה, שטיפוח המשפחה הוא ערך חשוב יותר (ע' לעיל ג, ב). אמנם, כפי שלמדנו, בתפילה עצמה נשים חייבות, כי גם נשים צריכות לבקש על עצמן רחמים. אבל תקנת התפילה במניין כבר אינה קשורה לעצם בקשת הרחמים, אלא היא עניין נוסף שדורש עוד זמן, ובזה לא חייבו את הנשים (ע' לעיל ג, ח-ט, בהבדל הרעיוני שבין תפילות הגברים והנשים)." ואין לטעון שבחזרת הש"ץ יכולה אשה להוציא גברים, מפני שאפילו גבר אחד אינו יכול לעשות חזרה על התפילה עבור חבירו, כי רק במניין של עשרה במסגרת של חזרת הש"ץ, יכול החזן להוציא את מי שאינו בקיא בתפילה (יעויין בפניני הלכה תפילה יט, ב), וממילא אשה שאינה חייבת בחזרת הש"ץ, ובכל דיני המניין, אינה יכולה להיות ש"ץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il