שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

שימוש בכסף מזויף

undefined

כולל דיינות פסגות

ח אדר א' תשס"ח
שאלה
מצאנו אצלי מטבע מזויף, והיה לי ויכוח עם חברים אם מותר לי לשלם איתו במקומות שונים? אני טענתי שכיון שכל העניין בכסף זה הסכמת הציבור ותכל’ס רוב האנשים בכלל לא יודעים האם זה מזוייף אז מותר להשתמש בו. האם יש חילוק בין כסף של מדינת ישראל לכסף של מדינה אחרת? (במקרה שאדם בחו’’ל). כמובן לא מדובר לזייף לכתחילה חס ושלום, אלא כמו במקרה דנן, שמצאתי בכספי כסף, ובעצם למה שאפסיד?
תשובה
בשו"ע סימן רכ"ז מביא את ההלכה שאסור לאדם לשלם במטבע שפחתה משוויה כיוון שיש בזה דין אונאה. ולא עוד אלא שאם פחתה בצורה שקשה להרגיש בדבר ועלולים להטעות בה אנשים צריך להשמידה. מטבע שהיא מזוייפת ודאי אינה נחשבת כשוויה של מטבע רגילה ואם כן אסורה בשימוש. וכן דין נוסף יש כאן שלא רק אונאה יש כאן אלא מקח טעות שכן הנותן חפץ מסויים מתוך הטעייה שהוא חפץ אחר העיסקא מתבטלת וכן הדין כאשר יש פגם מהותי בחפץ כמובא בסימן רל"ב. על פי הדינים הנ"ל וודאי שמטבע זו אסורה בשימוש. גם טענתך שלא יגרם הפסד לאחר כיוון שהרוב אינם מרגישים בדבר,טענה זו אינה ברורה כיוון שסוף סוף יתכן ויגרם הפסד. מכל מקום, כאמור לעיל, הדבר אסור, וכשם שאין אתה רוצה להפסיד כך אין אתה רשאי לגרום הפסד לאחרים הרב יהונתן שטרנברג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il