שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי בגדים

ציצית צמר ופישתים

undefined

הרב שמואל הולשטיין

ט"ו אדר א' תשס"ח
שאלה
1. יש דעות לגבי סוג הבד שחייבים בו בציצית מהתורה. אחת הדעות היא להטיל ציצית בצמר ופשתים, ויש דעות שאומרות שכל הבדים חייבים. אם יש חובה להטיל ציצית בבגד מפשתים, האם אין כאן איסור שעטנז, הרי אני מטיל ציצית (צמר) בפשתן? 2. האם כתוב בתורה את סוג הבד שחייבים בו בציצית, מאיפה לומדים שחייבים בצמר ופשתים? 3.האם המצוה המקורית מהתורה היא להתעטף בבגד של ארבע כנפות, ולכן אין מברכים על טלית קטן? הברכה מעידה על אופן המצוה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית". אבל יש חיוב ללכת עם ציצית בבגד של ארבע כנפות ולא כתוב בתורה שצריך "להתעטף", נמצא שהמצוה היא לא רק להתעטף אלא להיות עם בגד של ארבע כנפות. אז האם כאשר אני הולך עם טלית קטן אני מקיים מצוות עשה דאורייתא, למרות שאני לא מתעטף בה? אשמח אם תרחיב בתשובה.
תשובה
1. אסור (עי' שו"ע או"ח סי' ט' סע' ב'). 2. זו סוגיא ערוכה במנחות ל,ט ומפורטת בטור או"ח סי' ט'. ישנה מחלוקת האם כל בגד חייב בציצית או רק בגד מצמר או פשתן. דעת השולחן ערוך לפסוק שרק בהם ישנה חובה מדאורייתא ושאר בגדים דרבנן, והרמ"א סובר שכולם דאורייתא, וכותב המשנ"ב שירא שמים יצא ידי שניהם וילבש בגד צמר. 3. יוצאים ידי חובה גם בטלית קטן! לגבי הברכה - המתעטף בטלית גדול מכוון גם על הטלית קטן ולכן לא מברכים על הטלית קטן. אולם אדם שלובש רק טלית קטן יברך עליה, וטוב שקודם ללבישה יעטוף בה את ראשו. הרב שמואל הולשטיין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il