שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

חוקי המדינה וההלכה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה ניסן תשס"ב
שאלה
האם יש חובה לציית לחוקי המדינה? האם כאשר אני חותם על טופס שבו אני מצהיר משהו כלפי המדינה, האם אני מחוייב אליו? אם אני יודע שיש חוק, אני חייב למלא אותו?
תשובה
ככלל יש חובה לציית לחוקי המדינה. ושני טעמים לכך, א' דינא דמלכותא דינא. ב' תקנות הקהל מחייבות את הציבור, מפני שכך נהגו ואף כלל הציבור הסכים וקיבל על עצמו את תקנות הקהל. וכן מתבאר מדברי הרא"ש בתשובותיו כלל ו' סימן יט. ורק כאשר החוקים נוגדים את דיני התורה, הם בטלים, ואין לקיימם. אמנם לעיתים נראה שיש חוקים שנוגדים את דיני התורה, אבל באמת אינם נוגדים. ובכל מקרה של ספק בזה, יש לשאול שאלת חכם. ועיין בפניני הלכה ח"ב, מעמוד 258-266. כאשר חותמים על טופס שיש בו הצהרה, גם בלא קשר לחוקי המדינה אסור לשקר בו, מפני האיסורים השונים לשקר ולגנוב דעת. לסיום, במקרה מסוים של חוק ידוע, שרבים אינם מקיימים אותו, והוא נראה תמוה, אפשר לשאול שאלת חכם לגבי תוקפו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il