שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מה ללמוד?

קריאת תהילים וזוהר בלי להבין

undefined

הרב שלום אילוז

י"ח אדר ב' תשס"ח
שאלה
בשבת האחרונה ישבנו כמנהגנו בבית הכנסת וקראנו תהילים של שבת לפני מנחה. נכנס בחור צעיר ואמר לנו שאנחנו מבזבזים את הזמן, ועדיף שנלמד הלכות של פורים ופסח ושל שבת. כאשר קראנו זוהר הוא אמר שאנחנו לא מבינים בזה וצריכים ללמוד דברים שאנחנו מבינים כמו רש"י על הפרשה ואפילו עדיף סיפורי צדיקים. אני לא מבין בזה ולכן רציתי לשאול את כבוד הרב מה עדיף ללמוד - זוהר ותהילים בלי להבין או לימוד שמובן לנו? אשמח אם הרב יציין מקורות על מנת שאוכל להראות לחבריי בבית הכנסת.
תשובה
ברור שמצות תלמוד תורה כדבעי הוא כשהאדם לומד ומבין מה שלומד, ובודאי שרוב שעות היום יש לעסוק בלימוד התורה בעיון ובהבנה, אך מעט מן היום יש לאדם לקרוא זוהר אע"פ שאינו מבין מה שקורא, ועל חשיבות קריאת הזוהר הקדוש, אע"פ שאינו מבין מה שאומר, כבר דיברו בזה גדולי רבותינו ואעתיק לך חלק מדבריהם הקדושים. מרן החיד"א בספרו מורה באצבע (סימן ב' ס"ק מ"ד) כתב וז"ל, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול לנשמה וכו' עיין שם. וכ"כ רבינו האר"י וז"ל, מי שלא זכה להבין, אפילו הכי יקרא הלשון, כי סגולתו לזכך הנשמה. וכ"כ הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות וז"ל, וגם כי סתומים וחתומים הדברים, אל ימנע מקריאתו כי ברית כרותה לשפתיים הנוטפות מור באימא וברעותא דלבא בהני כבשא דרחמנא דאינם חוזרות ריקם. וכ"כ רבי אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ (ערך זהר), לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש ואפילו לא ידע מאי קאמר ושוגה בה שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה. וכ"כ עוד רבים מגדולי האחרונים. וע"פ דברים אלו כתב מרן הרב עובדיה יוסף בחזון עובדיה על הגדה של פסח בענין סיום מסכת שעושים בתענית בכורות שלימוד גמרא בלי להבין אותה אינו נחשב לימוד כלל לענין לפטור מתענית בכורות, אבל לימוד ספר אחד מספר הזוהר הקדוש אע"פ שאינו מבין בעניני הסודות שבו נחשב לימוד והסיום שלו פוטר מתענית בכורות. ולכן אע"פ שודאי טוב הדבר שכשהאדם יגיע לזמן שהוא מסוגל ללמוד קבלה טוב שילמד ולא רק יקרא, אך כל עוד שאינו בר הכי טוב שמעט מן היום יעסוק בקריאת וגירסת ספר זוהר אע"פ שאינו מבין מה שקורא, כי רבים סגולותיו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il