שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

זריקה בשבת

undefined

הרב רואי מרגלית

ה אב תשס"ג
שאלה
האם מותר להזריק זריקה בשבת?
תשובה
מותר להזריק זריקה בשבת אף לחולה שאין בו סכנה. לפי הספרדים מותר לחבר המזרק בשבת ואין חשש לבונה או למתקן כלי (ילקוט יוסף ד', ד', עמ' קפב). אך לפי האשכנזים ראוי לחבר לפני שבת, וכן לחטא המקום בנוזל ללא צמר גפן, ושהזריקה תהיה לעור או לשריר ולא לוריד (שש"כ פרק לג). אחר כל זאת האיר עיננו אחד הגולשים במקורות נוספים להתיר: הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל [שו"ת מנחת שלמה, תנינא (ב-ג), יט, ס"ק א]: "הואיל והרכבת המזרק צריכה להיות דוקא סמוך מאד לשימוש של מעשה הזריקה יתכן שבהרכבה כזו לא חשיב כבונה אלא כמתחיל להשתמש במעשה הזריקה, והן אמנם שאם היה ראוי להשתמש בו פעמים הרבה היה נחשב שפיר כבונה או מכה בפטיש, אבל כיון שרגילין תיכף לזרוק אותו אינו חשוב להקרא משום כך בשם בונה ותיקון מנא". הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל: [ארחות שבת, פ"ח, בהע’ קה]: "דהמזרק עשוי לכך, והיינו שכך דרך ייצורו של המזרק הזה, להכינו בשני חלקים נפרדים ורק בשעת השימוש להרכיבם, ולכן כבר מעת ייצור ב’ החלקים נגמרה עשיית המזרק ואין רואים את המצב שבו כל חלק עומד בפ"ע כקלקול או כחוסר השלמה של המזרק, וההרכב איננה נחשבת תיקון כלי אלא רק השתמשות בעלמא, משא"כ באודרא לבי סדיא שאין עשיית הכר נגמרת אלא בהכנסת המוכין אל הכר". לסיכום: הרב אויערבך אומר שמדובר בשימוש בכלי, ולא ב’עשיית כלי’, ואילו הרב אלישיב מחשיב את זה שכבר נגמרה מלאכתו. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il