שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הפסק לדברים שבקדושה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ אדר ב' תשס"ח
שאלה
לעיתים קרובות אני מתפלל בקצב איטי מהציבור. יודע אני כי ישנם כללים מתי מותר להפסיק לאמירת אמן או קדושה. אולם במקרים מסוימים עניית אמן וכדומה מפריעה לי להתרכז בתפילתי, במיוחד במצבים בהם איני קורא מתוך הסידור מסיבות שונות. האם חל פה הכלל של "העוסק במצווה פטור מהמצווה" או שמא מוכרח אני לענות אמן במקומות המותרים?
תשובה
אכן, חל עליך הכלל של "העוסק במצווה פטור מהמצווה". יש סברה כזו בפורים, הרי יש דעה שבפורים צריך להשתכר ממש, עד שמאבד את צלילות הדעת. ושואלים: אם יאבד את צלילות הדעת, עלול לשכוח ברכה אחרונה או תפילה. והם עונים: העוסק במצווה פטור מן המצווה. אם כי, יש שיטות ש"חייב איניש לביסומי" זה רק לשתות יתר על המידה, ולא שיגיע למצב שלא יודע מה הוא מדבר או יעשה שטויות. כך כותב המאירי וגם החיי אדם מעתיק אותו: "שנצטווינו על שמחה של מצווה שמתוכה מגיעים לעבודת ה', ולא נצטווינו לשמחה של הוללות ופחיתות בעבודתינו". לכן, כל אדם צריך לשער בעצמו, מהי מידת היין שישתה, ועדיין ישאר במצב שיודע מה הוא מדבר. אפשר להיות מבושמים, רואים שהיין משפיע, האדם שמח, אומר דברי חכמה, אבל לא לגמרי עד כדי שמדברים שטויות ואחר כך מקיאים. במצב זה, לא הוא שמח, ולא האנשים שנמצאים סביבו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il