שאל את הרב

  • הלכה
  • שליח הציבור

ברכה לטלית לש"ץ ועולה לתורה

undefined

הרב רואי מרגלית

ט"ז אב תשס"ג
שאלה
האם שליח ציבור או עולה לתורה המתעטף בטלית כבגד עליון צריך לברך עליה? האם עליו לבצע עיטוף "כדרך הערביים" כמו בטלית בשחרית? האם יש להקל בעולה לתורה מפני טורח ציבור? מה הדין בתפילת ערבית כשמתפללים לפני השקיעה?
תשובה
לגבי שחרית ומנחה וכן עליה לתורה יש מחלוקת באחרונים אם ש"ץ מברך ועיין בשו"ע או"ח סימן י"ד ס"ג ובמשנה ברורה שם סעיף י"א ובביאור הלכה ד"ה: "שאלה כשהיא מצויצת" מה שכתב בשם השערי אפרים. (לאלו שמברכים צריכים ג"כ עיטוף ישמעאלים). הסיבה ללבישת טלית הוא משום כבוד הצבור, ולכן יש עדות שלא נוהגים כלל ששליח צבור מתעטף במנחה ובערבית בין לפני שקיעה בין לאחריה (רוב הספרדים), וכן כשעולה לתורה (לדוגמא במנחה של שבת), ויש שמקפידים לא לומר אפילו קדיש בלא טלית (משנה ברורה). והכל לפי מנהג המקום והזמן. אך אם אין טלית בהישג יד אפשר לוותר משום טורח צבור. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il