ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אור כשדים בארץ? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ג סיון תשס"ב

אור כשדים בארץ?


רבנים שונים

שאלה:
האם עיר המוצא של עמנו, "אור כשדים" מופיעה תחת גבולות הארץ המובטחת על פי התורה? אם לא, מדוע?

תשובה:
בספר בראשית פרק י"א פסוק ל"א נאמר שתרח ומשפחתו יצאו מאור כשדים ללכת לא"י והתישבו בדרך - בחרן.
הרמב"ן בפירושו לתורה בראשית פרק י"א פסוק כ"ח - דן באריכות במקום הולדת אברהם, ומסיק שאברהם נולד בכותא - הנמצאת בין הפרת לבין החידקל. וא"כ מולדת אבותינו היתה מחוץ לגבולות הארץ, שכן הפרת הוא הגבול וכותא נמצאת מעבר לפרת (כותא - עיר בארץ ארם). המשפחה נדדה מכותא לאור כשדים, שנמצאת מערבה לפרת, שם נולד הרן - אחיו של אברהם ושם נעשה הנס הגדול לאברהם שניצל מכבשן האש (אור=אש). משם נדדו לחרן ומשם לארץ ישראל.
כדאי גם לעיין באטלס דעת מקרא בעמוד 66 שמביא שיטה אחרת בענין אור כשדים.
על כל פנים - יש שטח מקודש של א"י - שגבולותיה הם הנהר פרת והנילוס; השטחים שמעבר למקום הזה אין להם קדושת א"י וגם אם רבותינו היו שם או נולדו שם - נחלתם הנצחית היא א"י בגבולותיה שבתנ"ך, מקום בריאת העולם ואדם.

הרב חיים שטיינרברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il