שאל את הרב

  • הלכה
  • פירות וירקות

ברכת לבבות דקלים

undefined

מכון התורה והארץ

ה אב תשס"ג
שאלה
מה מברכים על לבבות דקלים? האם זה ה"עץ", "אדמה" או "שהכל"?
תשובה
לבבות דקל הוא החלק הרך של הדקל שלאחר זמן מתקשה ונעשה דקל עצמו, זוהיא תמציתו של העץ, וכאשר מוציאים אותו הרי שהעץ לא יגדל יותר אלא יתייבש (עיין ב"ק צב ע"א). מכיוון שאין אדם נוטע עץ על מנת שלא יוכל לפרוח יותר על כן אמר שמואל שברכתו שהכל (ברכות לו ע"א), למרות שהיה נאכל חי, מבושל ושלוק (עירובין כח ע"א). דין זה נפסק בשו"ע (סי' רד סעי' א) שברכתו שהכל. בברכת התורה והארץ, הרב יהודה הלוי עמיחי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il