שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • טיולים בשבת

שחיה בבריכה בשבת -המשך

undefined

הרב רואי מרגלית

ו אב תשס"ג
שאלה
לאור התשובה בעניין זה "שכבר נהגו ישראל ...." לכאורה יכול לומר אדם לעצמו על שחיה בבריכה בשבת שכיון שכבר אין חשש לעשיית כלי שיט, יהיה מותר, לא?
תשובה
קודם כל לגבי גזרות חכמים גם אם בטל הטעם לא מתבטלת הגזרה אוטומטית, וכף החיים מחדש שלכל גזרה יש גם טעם ע"פ הסוד, וגם אם נתבטל הטעם הנגלה אין לנו רשות לבטלה - זה לענין חבית של שייטין. לגבי שחייה בבריכה יש לחשוש לטלטול בכרמלית ולסחיטה (שימהר לסחוט כדי לא להיכשל באיסור טלטול). כדי להתרחק מדברים אלו, סתמו האחרונים לאיסור (שמירת שבת כהלכתה בהערה), ועוד הזכירו טעם כדי שיעסקו בשבת בדברים רוחניים יותר ולכן נקטו לשון של "וכבר נהגו כל ישראל". הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il