ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת שירה של אתר ישיבה בירושלים עם הרב סבתו

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

יסודות הציונות הדתית

שאלה
תמיד מציגים את הנצי"ב, ואת הרב מוהליבר כתומכים במהלך הציוני והם כביכול מתווים את דרכה של הציונות הדתית, האם הדבר כן? נתקלתי לאחרונה בציטוטים שונים אשר מהם רואים להדיא שהרבנים הנ"ל לא תמכו בהתיישבות חילונית בארץ כלל וכלל ואם כן לא שייך שהם יתמכו בציונות החילונית ויתכן שמה שנראה במקומות אחרים דברי תמיכה שלהם שהם כותבים לגבי המהלך הציוני הוא רק משום שלא ידעו בברור את כוונת ראשי הציונות. הייתי רוצה להציגם לפני הרב ולשמוע מה דעתו. הרקע לכתיבת המכתבים המובאים לקמן (המכתבים מתוך "כתבים לתולדות חיבת ציון" של דרויאנוב, חלק ב’, עמודים 377/425, פורסם ב"יתד השבוע" ח’ בכסלו תשנ"ב, 15.11.91).: קבוצת סטודנטים מאנשי הביל"ויים שהתיישבה בגדרה, גרמה לפולמוס עז, לאחר שנודע כי הללו פורקי עול ופורצי גדר, המחללים כל קודש. במכתב שכתב רבינו הנצי"ב לר"ר פינסקר (ר"ח כסלו תרמ"ח) הוא דוחה הצעות פשרה שונות בענין בני גדרה (כמו ההצעה למנות פיקוח רוחני במקום וכדו’). הנצי"ב מעדיף להציע הצעה אחרת לגמרי: לשלם כסף לאותם ביל"ויים כדי שיחזרו לחו"ל, וליישב במקומם יהודים שומרי מצוות! וכך הוא כותב: "טוב יותר לפזר כמה אלפים פראנק וליתן להם לשוב לחוץ לארץ, ולהושיב בגדרה אנשים כשרים מיושבי ירושלים החפצים בעבודת הארץ באמת, ונטיב בזה גם ליושבי ירושלים הנאנקים בחוסר לחם בעיר ה’ שמה, והיינו ברוכים בפי שומרים תורה בגלילות אלו, ורבה הטובה בזה כאשר יתפרסם, כי עשינו מעשה רב הנודע לעבודת ה’ אלוקי הארץ". להצעה זו הצטרף הרב מוהליבר במכתבו לד"ר פינסקר מיום ז’ טבת תרמ"ח. בראשית דבריו הוא מגיב על דברי פינסקר, כי יש לוותר למען השלום והאחדות. "תשובתו בדבר בני גדרה אינה מספקת, כי הן אמת כי האחדות היא דבר היותר גדול בכל עם ועם, ובפרט לעם בזוז ושסוי כעמנו. אבל אם לא נתאמץ בכל יכולתנו לראות שהאנשים אשר עלו שמה יהיו שומרי תורה ומצוות, ידע כבודו הרם, כי לא יתאחדו שם עם אחינו אשר הם תושביה מכבר. ואם כן אין אנו מסייעים לעשות אחדות ושלום, אבל אנו מרבים פירוד ומחלוקת. ועל כבודו הרם החובה ליתן חכמה ודעת בלב אוהביו, כי אם חלילה הבאים שם יפרו את התורה והמצוה, אזי יהרסו את הישוב עד היסוד ויגרמו רעות גדולות ועצומות לכלל אחינו. כי היחשוב כבודו הרם, כי ארץ הקדושה היא כארץ אשכנז או צרפת או אף כארץ רוסיה, אשר תוכל לקלוט אל תוכה כשומר תורה כמפר תורה?" מסקנתו של הרב מוהליבר היא: "על כן עלינו לעשות כל מה שאפשר להשיב את בני גדרה לדרך התורה והמצוה, ואם לא יאבו לשמוע לקול הורים, אזי אין אופן אחר כי אם שילכו למדינות שבחו"ל ויעשו מה שליבם חפץ"!
תשובה
הציונות כשמה היא תנועה ששמה על דגלה את השאיפה לציון לישוב הארץ לקיבוץ גלויות לא כל הגדולים תמכו בשאיפה זו הנצי"ב והרב מוהוליבר היו מהתומכים בישוב ארץ ישראל. ולכן מזכירים אותם. כמובן שכל ציוני דתי שואף שכל ישראל יחזרו בתשובה וכל הישוב היהודי בארץ יהיה שומר תורה ומצות. וגם הישובים הדתיים הציוניים השתדלו שכל התושבים יהיו שומרי תורה ומצות
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il