שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חמץ שעבר עליו הפסח
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האם ראוי להחמיר שלא לאכול אחר הפסח חמץ שנמכר לגוי?
תשובה
יש נוהגים להחמיר שלא לאכול מחמץ שנמכר, מפני שלדעת המחמירים המכירה אינה כדין, וממילא דינו כדין חמץ שעבר עליו הפסח שאסור באכילה והנאה. אבל למעשה אין צריך לחוש לזה, מפני שאיסור חמץ שעבר עליו הפסח מדברי חכמים, ובכל ספק בדברי חכמים הלכה כמיקל. וקל וחומר שכך ההלכה בדין שרק מעט מן הפוסקים מפקפקים בו ואילו דעת הפוסקים רובם ככולם להתיר (ועיין בפניני הלכה פסח הלכות מכירת חמץ הערות 1, 2). ויש מהגדולים שהיו מקפידים לאכול אחר הפסח מחמץ שנמכר, כדי להראות בזה שהמכירה נעשתה כדת וכדין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il