שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חמץ שעבר עליו הפסח

קניית חמץ לאחר הפסח

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ג ניסן תשס"ב
שאלה
האם אפשר לסמוך על בעל חנות חילוני ולקנות אצלו חמץ אחר הפסח?
תשובה
הקונה בחנות אחר הפסח צריך לבדוק אם יש למוכר תעודה שמכר את חמצו כדין, כדי שלא לקנות חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח. ואפילו אם הוא חילוני, אם אנו יודעים שהוא מכר את חמצו כדין, ונזהר שלא יתקרבו בפסח אל החמץ המכור, מותר מיד לאחר הפסח לקנות אצלו חמץ. אבל אם אין בידו תעודה, אסור לקנות אצלו חמץ אחר הפסח, זולת מוצרים שברור שיוצרו אחר הפסח. ואם המוכר אינו שומר מצוות, ויש לו תעודה שמכר את חמצו כדין, עדיין יש לדקדק האם נזהר שלא למכור חמץ בפסח, מפני שאם בעל החנות המשיך למכור חמץ למעוניינים בפסח, מתברר שלא הבין את משמעות המכירה, ואזי לדעת מקצת הפוסקים (שדי חמד, מהר"ם שיק) המכירה בטלה, וממילא כל החמץ שבחנותו אסור באכילה והנאה אחר הפסח. ובמקרה כזה, לכתחילה יש לחוש לדעת המחמירים ולהמתין עד שתגיע לחנות סחורה שיוצרה אחר הפסח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il