שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

מידות טלית קטן

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ז סיון תשס"ח
שאלה
מהן המידות ההכרחיות לטלית קטן כשר ע"פ ההלכה?
תשובה
כתב השולחן ערוך (סימן טז): שיעור טלית שחייב בציצית, שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו. והרמ"א סייג: דוקא כשהגדול לובשו פעמים עראי ויוצא בו לשוק. מהו שיעור זה? המשנה ברורה מסכם שמנהג אנשי מעשה לדקדק שיהיה בו אמה מלפניו ואמה מלאחריו (ונקב בית הצואר אין עולה למנין) ועל כל פנים לא יפחות מג' ריבעי אמה באורך לכל צד מכיוון שבפחות מכך יש חשש ברכה לבטלה. שיעור אמה לדעת הגר"ח נאה הוא 48 ס"מ ואילו לדעת החזו"א 57.6 ס"מ. אם כן השיעור נע בין 72 ס"מ לבין 105 ס"מ לאורך הציצית לא כולל הנקב המיועד לצוואר. שיעור הרוחב הוא אמה. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il