שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

גדר מצוות שניים מקרא ואחד תרגום

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ז אב תשס"ג
שאלה
האם צריך כל אדם ללמוד את פרשת השבוע שניים מקרא ואחד תרגום? מה גדר המצווה?
תשובה
בעבר ידעו כל ישראל ארמית, ולכן תרגום אונקלוס היה מועיל להבנת הפרשה, אולם כיום לדעת רבים מוטב ללמוד פירוש רש"י. ויש אומרים שהמצווה היא לקרוא דווקא את תרגום אונקלוס שנכתב ברוח הקודש, וזהו התרגום שתיקנו חכמים לקרוא. להלכה, כל מי שמבין רש"י מוטב שילמד את הפרשה עם פירוש רש"י, שעל ידי כך הלימוד יהיה איכותי יותר, ואם כן מצטרפת מצוות תלמוד תורה ומכריעה כי יותר טוב ללמוד את הפרשה עם פירוש רש"י. יש נוהגים להדר, וללמוד גם פירוש רש"י וגם אונקלוס (שו"ע או"ח רפה, ד). נשים פטורות מחובת לימוד שניים מקרא ואחד תרגום, מפני שזו מצווה התלויה בזמן. ואשה הרוצה ללמוד שניים מקרא עם פירוש רש"י תבוא עליה ברכה.