שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לימוד קבלה

לקדמותו של ספר הזוהר

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ו אב תשס"ג
שאלה
ספר הזוהר התגלה במאה ה-15 בידי ר’ משה דלאון, והרבה חוקרים סבורים שאינו שייך לתקופתו של רשב"י. אם כן כיצד אנו מקבלים היום את מרותו של ספר זה, שלא היה ידוע לאף אחד מגדולי הראשונים כולל הרמב"ן וכ"ש הרמב"ם? על סמך מה קיבלוהו גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א?
תשובה
בנושא זה עסקו רבים וטובים. איני מתמצא בכולם אך אמליץ רק על ספרו של הלל צייטלין. אומנם ספר הזוהר עצמו התגלה מאוחר יחסית אך רעיונות הקבלה נמסרו בקבלה (מכאן שמה) מרב לתלמיד במשך דורות רבים. הזכרת את הרמב"ן כדוגמא אך היו מקובלים שקדמו לו וכבר במשנה ובתלמוד ובספרים אחרים רמוזים סודות נסתרים. באשר לחוקרים לא כולם אובייקטיביים. כמו כן יש במחקר נטיה אובססיבית לאחר כל ספר, ככל שניתן, כולל התנ"ך, התלמוד ויתר חלקי התורה שבע"פ. כל המחקר בנוי על השערות והוא אינו מדע מדויק. "איני יודע" היא תשובה מדעית אמיתית ורצינית. גם הנושא שלנו לוטה בערפל ואיננו יודעים בדיוק מה קדום ומה מאוחר יותר. מכל מקום מוסכם על הכל שיש בזוהר ובקבלה רעיונות עמוקים ונשגבים שתרמו רבות לאמונה ולעולם המושגים שלנו. והשפעתם הייתה עצומה על רוב גדולי ישראל בכל הדורות עד ימינו אנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il