שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יחס לספרים שונים

פירושים של גוים על התורה

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"א אלול תשס"ג
שאלה
האם ניתן לקבל פירוש של גוי על התורה? או שכל הבנה שמבין גוי בתורה היא טעות?
תשובה
בעיקרון ניתן לקבל פירוש של גוי על התורה במידה ואיננו סותר את אמונת התורה ברבדיה וחלקיה השונים ואין בו נגיעה להלכה למעשה. וראינו שהיו גדולי ישראל שציטטו פירושים של גויים (אברבנאל ואחרים), ולא נמנעו בגלל היותם גויים. דוגמא לדבר יש גם בגמרא (ברכות פרק חמישי) במעשה באגמון אחד שאמר לחסיד על הפסוק: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" שבפשט התורה הוא עוסק במעמד הר סיני ולמד ממנו הגוי שיש צורך בשמירה על חיי האדם וכידוע זהו פירוש מקובל בין חכמי ישראל. אמנם יש לדעת כי התורה בא לבטא את הדביקות בה' ואת האמונה הטהורה והשלימה המתפרטת במצוות וביסודות השונים עד פרטי הפרטים, פשוט וברור שגוי שאיננו מאמין ברבון העולמים או בכוחו הבלתי תכליתי או בזה שהוא מופשט מכל הגשמה גופנית או שיכלית, ומתוך כך יסוד היסודות של התורה איננו עומד אצלו על קרקע מוצקה עלול לפרש פירושים שהם מנוגדים לאמונה גם אם איננו מודעים לכך בהבנתנו הרגילה, על כן היו גדולים רבים שנמנעו מלשמוע יסודות מוסר או תורה מגויים והמליצו על כך את מאמר חז"ל: כל היוצא מן הטמא- טמא. לכן ניתו לסכם ולומר כי אם קיבלנו אישור לפירוש התורה הנאמר על ידי גוי מגדולי האמונה כמו הרמב"ם או גאוני ישראל האחרים ניתן לסמוך עליהם ולקבלם. אך ללא אישור של גדולי אמונה בעלי שכל מבקר ומברר לא נוכל לסמוך על שכלנו ותמיד ננקוט בזהירות של כבדהו וחשדהו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il