שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • דרכי לימוד

לימוד רמב"ם וחשק ללמוד תורה

undefined

הרב אוריאל טויטו

א תמוז תשס"ח
שאלה
א.האם מותר ללמוד רמב"ם ללא ידע גדול בש"ס ובלי ללמוד עם מקורות? ב.איך אפשר לקבל חשק ללמוד תורה?
תשובה
לשאלתך הראשונה: הרמב"ם בהקדמתו לספרו מסביר מדוע ראה צורך לחבר את הספר. הרמב"ם מסביר כי מחמת קושי הגלות וריבוי הצרות נתמעטו הלבבות ונסתרה החוכמה, ואין כל אדם יכול להבין את ההלכה על בוריה מתוך מקורותיה, וכך הוא כותב: "לפיכך ... נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט. ואין צריך לומר הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמית, וספרא וספרי והתוספתא, שהם צריכים דעת רחבהונפש חכמה וזמן ארוך" כדי להבינם. לכן קם הרמב"ם וסיכם את התורה כולה בספר אחד, עד שאין אדם צריך אלא ללמוד את הספר הזה "ויודע ממנו תורה שבעל-פה כולה". הרמב"ם כיון מתחילה שנלמד את ספרו מבלי לעיין בגמרא תחילה. ואכן מי שלומד כך את הרמב"ם רוכש בקיאות גדולה בהלכותיה של תורה, וראוי לעשות כן גם למי שעדיין לא רכש בקיאות גדולה בש"ס, כפי שכתב הרמב"ם עצמו. עם זאת צריך לדעת שלא דומה הבנת דברי הרמב"ם למי שיודע את מקורותיו, לידיעת מי שאינו יודע את מקורותיו. ולכן צריך לצד לימוד הבקיאות בדברי הרמב"ם גם להקדיש זמן לעיון במקורות ההלכה. לשאלתך השניה: חשק ללימוד תורה מקבלים כאשר מבינים את ערכה של תורה. ככל שהאדם עוסק בדבר שהוא חשוב ובעל ערך בעיניו, כך החשק וההתלהבות לעסוק בו גדולים יותר. ולהפך, בדבר שאין אדם מבין את ערכו, אין לו חשק להתאמץ ולהשקיע. ולכן לצד לימוד הגמרא וההלכה צריך ליחד זמן ללימוד אמונה ומחשבה, שהם מקצועות שבהם מתבארת ערכה של תורה והתרומה הגדולה שלימוד התורה תורם ללומד ולכל סביבתו. רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים, מייעץ להתחיל כל לימוד גמרא בלימוד אמונה כדי להבין את הערך של הלימוד. דברים בעניין זה הרחיב מרן הרב קוק זצ"ל באיגרות הראי"ה, איגרת ש"א. כדאי לקרוא את האיגרת במלואה, וכאן נעתיק משפט אחד מתוכה: "כל העצלות והרפיון אינו בא כי אם מחוסר אמונה בגודל הטוב שעושים מש עם כל היקום בעסק התורה, המצוות, העבודה וזכיכות המידות". אומנם עניין זה צריך בירור ולימוד, וכמה שהוא יהיה מבורר יותר ללומד יגדל חשקו לעסוק בתורה בהצלחה בלימודך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il