שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

העלבת נשים על ידי חז"ל

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ל אב תשס"ג
שאלה
איך ניתן להסביר את המדרש הבא: "שאלו את ר’ יהושע... מפני מה האשה צריכה להתבשם והאיש אין צריך להתבשם? אמר להם - אדם נברא מן האדמה והאדמה אינה מסרחת וחוה נבראת מעצם אם תניח בשר ג’ ימים בלא מלח מיד מסריח...".
תשובה
יש ביטויים רבים בחז"ל שנוסחו כביכול בגנות האישה אך כוונתם לטהר את מערכת היחסים הלא בריאה בין המינים. יש נשים המתבשמות כדי למשוך תשומת לב של גברים זרים כשם שיש המתלבשות באופן פרובוקטיבי. כהתגוננות מפני התופעה וכמחאה עליה נאמרו ביטויים הנראים כפוגעים . קבלי אותם בהבנה. קולר האשמה תלוי בצוארה של החברה שאינה שומרת על כבוד האישה כראוי וכתוצאה מכך מאלצו רבותינו להשתמש בביטויים קשים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il