שאל את הרב

  • הלכה
  • נוסח והגייה

אלוקינו ואלוקי אבותינו ע"י גר

undefined

רבנים שונים

ג אלול תשס"ג
שאלה
במניין של גרים. האם יש לומר בחזרת הש"ץ "אלוקינו ואלוקי אבותינו" וכו’?
תשובה
יש לגר שליח ציבור לומר: "אלוקינו ואלוקי אבותינו", בברכת כוהנים ובברכת האבות, בין שהוא מתפלל במניין רגיל, בין במניין של גרים.