שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

אמירת קדיש על ידי אשה

undefined

רבנים שונים

ג אלול תשס"ג
שאלה
אישה הרוצה לומר קדיש בשקט, בעזרת הנשים של בית הכנסת על בעלה שנפטר, כשאין בנים לומר עליו קדיש, רשאית?
תשובה
שני טעמים נאמרו לחיוב האבל בקדיש: א. ע"י אמירתו מתקדש שמו הגדול בעולמות, ועל ידי כך מתכפרים עוונות הנפטר, ומציל אותו מן הפורענות, ואף שמעלה את הנפטר מדרגה לדרגה בגן עדן. ב. יש בקדיש צידוק הדין. שמקבל דין מלכות שמים, שכל משפטיו אמת וצדק. לכאורה, טעמים אלו שייכים אף באישה, ולכן, היה מקום להתיר לאישה לאמר קדיש. אך הסכמת האחרונים, שאין להתיר לאישה לאמר קדיש בבית הכנסת. יש שהתירו לאישה לאמר קדיש בביתה, אך רבו הפוסקים שחלקו על דעה זו, ואסרו משום היחלשות המנהגים. עם זאת, כדאי לציין שישנה אפשרות יותר פשוטה, והיא, שהאישה תשכור אדם שיאמר קדיש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il