שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

קנה חלול באילן, מהו?

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"ז אלול תשס"ג
שאלה
א. אחד המגדירים של צמח לאילן הוא גזע חלול. בפועל קשה למצא צמח עם קנה חלול ובדרך כלל הקנה ממולא במין חומר רך לבן (מעין קלקר). האם דבר זה נחשב כקנה חלול? ב. מה דינו של צמח עם קנה כנ"ל שנותן פירות בשנה הראשונה לזריעתו לעניין ערלה? ג. אם הנ"ל אינו סיבה להגדרת הצמח כירק, מדוע אין ערלה בחציל?
תשובה
גזע חלול לא מוזכר בש"ס ובפוסקים הראשונים. ההגדרה העיקרית של ירק היא שגזעו מחליף, דהיינו שהוא חד שנתי (גם אם גזעו לא חלול). אילן גזעו לא מחליף כלומר הוא רב שנתי. הרב פעלים הוסיף הגדרה משלו שגם צמח רב שנתי כגון הפאפיה שאינה מחזיקה מעמד שנים רבות מכיון שגזעה חלול אינה דומה לאילן ולכן ניתן לדעתו להתיחס אליה כאל ירק. כנ"ל החציל. אלא שחציל בקושי מחזיק מעמד יותר משנה (תלוי בטמפרטורות בחורף) תנובתו יורדת בכמותה ובאכותה משנה לשנה לכן הוא נחשב לירק. כמדומני שבהגדרה של גזע חלול כלולה גם ספוגיות של הגזע ולאו דווקא חלול ממש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il