שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

בל תאחר בצדקה

undefined

רבנים שונים

כ"ד אלול תשס"ח
שאלה
האם קיים האיסור בל תאחר לגבי נדר לתת צדקה?
תשובה
כתב ה'קיצור שולחן ערוך' לר' שלמה גאנצפריד: "הצדקה הרי היא מכלל הנדרים. לפיכך, האומר: 'הרי עלי סלע (-שם של מטבע) לצדקה' או ' הרי סלע זו צדקה', חייב ליתנה לעניים מיד. ואם אחר, עובר בבל תאחר, כיוון שיכול ליתנה לעניים. ואם אין עניים מצויים לו, מפריש ומניח עד שימצא עניים. ואם נדר בבית-הכנסת צדקה שנותנים ליד הגבאי, אינו עובר עד שיתבע אותו הגבאי, ואז עובר עליה מיד, אם לא (-כלומר: אלא אם כן) כשיודע שהגבאי אינו צריך כעת למעות, אלא (-שרוצה הגבאי) להניחו אצלו". (מקורות: קיצש"ע לגר"ש גאנצפריד, סי' לד סעי' ט) הרב אלחנן לוין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il