שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

הספד בבית כנסת

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ח תשרי תשס"ד
שאלה
מאין נלמד המצוה של הספדת צדיק בבית הכנסת? אני שואל כי אני רואה הפלייה לכוהנים לעומת הסופדים שלא יוכלו לספוד בתוך בית הכנסת. האם לא עדיף להספיד מחוץ לבית הכנסת ז"א ברחבת הבית כנסת לפי דעת רבני הדור?
תשובה
בשו"ע יו"ד סי' שמ"ד סעיף י"ט נפסק שמספידים תלמידי חכמים ונשותיהם בביהכנ"ס. ושם בס"כ כתב: אלוף וגאון מכניסים את מיטתו לתוך בית הכנסת. אמנם יש שהסתייגו מכך כנראה בגלל שלא רק גאון ואלוף זכה לכבוד זה אלא גם פחותים ממנו. והחכמת אדם אף קבל על כך שהכניסו את הגאון מוילנא לתוך בית הכנסת, אך המנהג הוא בכל זאת להכניס תלמידי חכמים חשובים לתוך ביהכנ"ס. הכוהנים שאני מכיר אינם רואים את עצמם פגועים על כך שהם נאלצים להספיד בחוץ. כבוד הוא להם שאינם נטמאים כישראלים. עם כל זאת יש לשמור על כך שרק במקרים חריגים ביותר וראויים לכך יזכו לנוהג זה. לא הזכרתי כהן אלא תלמיד חכם בדרגה גבוהה שנוהגים להכניס את מיטתו לתוך ביהכנ"ס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il