שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

ראיית הכתב בספר התורה בעת ההגבהה

undefined

הרב אוריאל טויטו

א מרחשון תשס"ט
שאלה
מה העניין שיש בראיית כתב ספר התורה? האם ממש צריך להתקרב אליו ולראות את האותיות בבירור כשמגביהים אותו אחר הקריאה בתורה?
תשובה
מצווה על כל האנשים והנשים לראות את הכתב שבספר התורה ולומר "זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" (ועיין שו"ע או"ח סי' קל"ד סע' ב). וראוי שיראה את האותיות ממש. וטעם הדבר כדי שיאמרו "וזאת התורה" על הכתוב ולא רק על הספר. ועוד כתבו האחרונים שמי שמסתכל היטב באותיות יגיע לו אור גדול אם הוא ראוי לכך, (מג"א ושאר אחרונים שם). ועוד סגולות נתלו בזה, עיין בכף החיים שם אות יג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il