שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת המזון

קשה לי עם ברכת המזון

undefined

רבנים שונים

כ"ג מרחשון תשס"ד
שאלה
יש לי בעייה עם ברכת המזון. אמירה כמו "מכין מזון לכל בריותיו אשר ברא", הנה אמירה לא מציאותית של אנשים שבעים, ומתעלמת מהרעב שקיים במקומות רבים בעולם. יתרה מזו, האמירה "לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" מהווה הטלת דופי בכל היהודים אשר סבלו, לכל אורך הדורות בכלל, ובתקופת השואה בפרט, מחרפת רעב עד מוות. כיצד ניתן לבוא ולהטיל ספק בצדיקותם של כל אותם יהודים, וגם של אבותיהם ואבות אבותיהם?
תשובה
א. אנשים לא אומרים את הנוסח מעצמם, זהו נוסח שתוקן על ידי חז"ל עם חכמה ורוח הקודש. על כן ההתיחסות לנוסח צריכה להיות בהתאם. דבר נוסף - אנשים לא אומרים את הברכה, אנשים מברכים את לשון חכמים הטומנת בתוכה המון כוונה ועומק. ב. הנוסח בא להבליט את המוחלט, את דאגתו של הקב"ה לעולמו , שחס וחלילה לא עזב ה' את הארץ. ניתן לראות בספרי המדע את הפלאות העצומים איך כל דבר בעולמו של ה' מכוון. אחד נברא לשמש אוכל לשני, אחר מפרנס מישהו נוסף, גם בתוך מדרגת בריאה אחת וגם בתוך כל מדרגות הבריאה. על כן הפלאות שבבריאה מביעות את העובדה שהקב"ה "מכין מזון לכל בריותיו" אין אנו יודעים את הסיבה למה פלוני הוא עני ואין לו אוכל וגם לא נדע לעולם מדוע דור מסויים סבל מחרפת רעב. אבל נדע גם נדע שבסך הכל הקב"ה מכוון בהנהגותיו כחוט השערה והוא מכין מזון ואם בפרטים או בתקופות מסוימות יש חוסר אין זה פגע בכלל. וגם לגבי "ולא ראיתי צדיק נעזב" צדיק אינו נמדד באוכל, יש פעמים שצדיקים הרבה לא מקבלים אוכל וזהו לטובתם שהקב"ה מכינם לקראת עולם שכולו טוב, והכוונה במשפט "ולא ראיתי צדיק..." שסך הכל ההנהגה איתו הייתה לא הוגנת חס ושלום, כי צדיק הוא ה' ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא. בתפילה שתצליח להתקדם תמיד, כל טוב. הרב משה אליה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il