שאל את הרב

  • הלכה
  • מים אחרונים וזימון

מים אחרונים לאשכנזים

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"א אייר תשס"ב
שאלה
מה דין חיוב מים אחרונים בימינו לפי האשכנזים?
תשובה
חכמים תקנו ליטול מים אחרונים מפני שהיו רגילים להשתמש במלח סדומית, והיה בכך סכנה לעיניים. ואחר שפסקו להשתמש במלח סדומית המסוכן, נחלקו הראשונים האם בטלה התקנה. יש אומרים שלא בטלה התקנה, ואף יש לה עוד טעמים מלבד המלח סדומית, ויש אומרים שבטלה התקנה. ובשו"ע או"ח קפא, כתב דיני מים אחרונים, ופתח בדעה שהם חובה, ובסעיף י' הזכיר שיש שאינם נוהגים בזה. משמע שפוסק שצריך ליטול. אמנם למקילים יש על מה לסמוך, מפני שהוא דין דרבנן, ובספק דרבנן הלכה כמיקל. ויש רבנים שנוהגים להקל. ומכל מקום לכתחילה טוב להחמיר, וכ"כ במ"ב קפא, כב. אמנם טוב שלא לקבל זאת כמנהג מחייב, שאז יש בכך נדר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il