שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

זריקת פרסומות לא צנועות

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ה כסלו תשס"ט
שאלה
לאחרונה שמתי לב שיש על הרצפה ברחובות פרסומות כאלה קטנות (דפים קטנים מקרטון צבעוני) של חברות של מסג’. בדפים מצולמת אישה לא צנועה, בבגדים לא צנועים ובעמידה לא צנועה, בלשון המעטה. 1) האם מותר לי, כשאני רואה את זה, להרים את זה ולזרוק לפח? 2) האם זה מצווה? 3) האם זה אסור (כי זה גוזל להם את הפרנסה)?
תשובה
א. מה שזרוק על הרצפה הוא הפקר גמור ומצד דיני ממונות אין איסור לזרוק לפח. ב. ישנה מצוה לבער ולסלק דברים העשויים לעבירות, וכל שכן מראות לא צנועות המכשילים את הרבים. אגב, דבר זה נכון אף אם נגרם לבעלים של הדבר הפסד מכך שאתה משליך את התמונות שלו לאשפה, מכל מקום אתה מקיים מצוה של לאפרושי מאיסורא (הפרשה מאיסור). כמובן, אם יש חשש שתסתבך ותנזק מפעולה מעין זו אתה פטור ממצות ההפרשה מאיסור.( יש להעיר שיש לשאול רב בכל מקרה לגופו, כי לא יתכן שכל אדם יחליט על דעת עצמו שפירסום זה או אחר יש לבערו מן העולם). ג. אך למעשה, נראה שאולי עדיף שלא תטרח להתכופף ולאסוף את כל הפרסומות מהרצפה משום שבינתיים אתה נאלץ להיחשף בעצמך למראות הלא צנועים, ואין אומרים לאדם שיחטא בשביל שיזכה חברו. לכן, נראה שכדאי שתתעלם ותמשיך בדרכך. הרב ניר אביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il