שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מצוות הלימוד

לימוד מקרא בלילה

undefined

רבנים שונים

ו טבת תשס"ט
שאלה
א. מה מותר ללמוד בלילה? ב. האם יש חילוק בין אשכנזים לספרדים? ג. האם הדין שונה לפני/אחרי חצות?
תשובה
המקור לכך שאין ללמוד מקרא בלילה הוא מהמדרש, שם נאמר שהקב"ה היה לומד עם משה רבינו מקרא ביום ומשנה בלילה. המקובלים, ההולכים לפי דרכי האר"י, נהגו להחמיר בזה מאוד ואסרו ללמוד מקרא מצאת הכוכבים ועד עלות השחר. למרות זאת, המקובלים עצמם לא מיחו ביד בעלי בתים העוסקים לפרנסתם בשעות היום ויושבים ללמוד מקרא בלילה. בנוסף, אין איסור גם לשיטתם באמירת פסוקים בדרך תפילה ותחנונים, או בדרך סגולה. והלומד מקרא עם פרשנים, הרי זה כשאר תורה שבעל-פה, ואין בזה בעיה כלל וכלל. בעל ה"משנה ברורה" מעיר שלדעת ה'פרי מגדים' משמע שיכול ללמוד מקרא בלילה, ואפילו למחמירין אין בזה איסור, אלא שלכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא ביום. (מקורות: שעה"צ או"ח סי' רלח ס"ק א, פסקי תשובות שם, בא"ח ע"פ עוד יוסף חי פרשת פקודי, ובההערות שם) הרב אלחנן לוין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il