שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ארועים מעורבים

ישיבה מעורבת

undefined

הרב אוריאל טויטו

כ"ה טבת תשס"ט
שאלה
ראיתי שכת"ר מתיר ללכת לחתונה שהישיבה מעורבת אולם הריקודים מעורבים מה בדיוק ההיתר של כת"ר? אמנם לא למדתי הרבה אבל שו"ע סימן כא "צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד" מרן מדגיש "מאוד מאוד" והאם כת"ר מוכן לקחת על כתפיו הירהור של עריות אם אדם יהרהר עליה?
תשובה
אכן, צריך אדם להתרחק מנשים מאד מאד, אלא שלמרות זאת לא נאסר על האדם ללכת למקומות שיש בהם נשים או לדבר עם נשים שיחות ענייניות לצורכי פרנסה או צורך אחר. וכבר התירו הפוסקים לאדם ללכת למקומות בהן נמצאות נשים, ואפילו בלבוש שאינו צנוע, כמו ברחוב או בבנק או לנסוע באוטובוס, ואע"פ שאם אין שום צורך בכך אין לאדם ללכת למקומות בהם יש מנשים לא צנועות, לצורך התירו, אם אין כוונתו להתבונן, אלא ללכת לצורך עסקיו. ומנהג פשוט הוא, וכמעט שלא ראינו מי שנמנע מללכת למקום עבודתו או לצורך חשוב אחר. וטעם הדבר מפני שסמכו חכמים על האדם שהוא עסוק בעניניו ויוכל לשמור את עצמו. ובתשובה ההיא כתבנו שמותר ללכת לחתונה שיושבים במעורב והריקודים בנפרד, מפני גודל חשיבותה של המצווה לשמח חתן וכלה, שהיא נחשבת כצורך, לא פחות מדברים אחרים שבגינם מתירים ליסוע באוטובוס מעורב. וגם ביחס לחתונה שנערכים בה ריקודים מעורבים יש מה לדון, ואיני נכנס לזה כעת. עם זאת צריך לא לפחד כל כך מהירהור עברה, ולא לחשוש כל הזמן שמא יפול אדם להירהורי עבירה. ודבר זה הוא עצת היצר הרע, שכן הפחד עצמו ממפגש עם נשים גורם לאדם לחשוב הרבה על נשים ועל היצר הרע, וזה עצמו מפיל את האדם בחטא. צריך להתאזר בגבורה נגד היצר הרע, ולדחות כל מחשבה עליו או על תחבולותיו, ובמקומום למלאות את המחשבה בדברים חיוביים ובדברי תורה. וכמה שפוחדים פחות, כך האיום של היצר הרע הולך ונחלש עד שהאדם יכול לעמוד כנגדו ולנצחו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il