שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

תפירות של ס"ת שנפרמו

undefined

הרב אליעזר מלמד

ל תשרי תשס"ד
שאלה
באמצע קריאת התורה מצאנו שבמקום אחד רוב התפירות שמחברות את היריעות נפרמו, ונותרו כארבע תפירות. בפועל המשכנו לקרוא בתורה, והעולים גם ברכו על עלייתם. השאלה האם נהגנו נכון, או שהיה צריך להוציא ספר אחר ולהמשיך לקרוא בו.
תשובה
תפירות ס"ת הם חיוב מהלכה למשה מסיני. וכיוון שהדין שנוי במחלוקת, ויש אומרים שרק אם רוב היריעה נשארה תפורה הספר כשר, ובספק אי אפשר לברך, ממילא הייתם צריכים להוציא ספר אחר, כדי שיוכלו לברך עליו בלא ספקות. אולם בדיעבד אחר שכבר קראתם בו, יש לכם על מי לסמוך. וזה סיכום הדעות: בשו"ע יו"ד רעח, ג, סובר שאם נותרו חמש תפירות הספר כשר. הט"ז שם ס"ק ב' חולק וסובר שצריך שרוב היריעה תשאר תפורה, אבל פחות, אפילו אם נותרו חמש תפירות פסול, והסכים לדעתו הבני יונה, כמובא בפת"ש ס"ק ד. והש"ך בנקודות הכסף מקל אפילו אם נותרו שתי תפירות ובלבד שיהיו תפירות קיימות. וסובר שאולי גם השו"ע מסכים לכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il