שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

איסור אכילת סרטן-טעמי המצוות

undefined

הרב אוריאל טויטו

ט"ו שבט תשס"ט
שאלה
1.ידוע לי האיסור ההלכתי לאכול סרטנים. 2.מה מקור,סיבת האיסור. 3.האם יש טעם לשאול לטעם המצווה באופן ספציפי ובאופן כללי לגבי שאר המצוות.הרי יש טעמים לכאן ולכאן ותוצאות לכאן ולכאן. 4.שמעתי דעה הטוענת שאסור לאכול סרטנים עקב אופן הכנתם-לקיחת סרטן חי והכנסתו למים רותחים ובישולו. ומכיוון שאופן ההכנה אכזרי אין לאכול את הסרטן. השאלה שלי לגבי סעיף 4. האם הטעם ,במידה ומשנה,נכון [שהרי ייתכן והטעם עלה עקב קישור לאופן שחיטה כשרה,בעלת להב תקין וללא פגמים כך ,שייתכן שהטעם לכך הוא ע’’מ לצמצם את סבל החייה בשחיטתה ושמותה יגרם באופן מהיר וללא סבל.] במידה והטעם לא נכון מה טעם [המשואר ] למצווה המורה לא לאכול סרטנים. 5. האם סרטני ים האסורים לאכילה יוגדרו כשרץ האסור לאכילה או כדג האסור לאכילה. תודה מראש.
תשובה
סרטן אסור לאכילה מפני שאינו כלול ברשימת בעלי החיים המותרים באכילה, הוא חסר סימנים המתירים באכילה וכן אין מסורת המתירה אותו באכילה, שכן לא די בסימנים אלא צריך שתהיה גם מסורת שבעל חיים מסויים היה נאכל. כמובן שאין אנו מקיימים את המצוות בגלל מה שאנו חושבים שהוא הטעם של המצווה, אלא מפני שכך ציווה אותנו הקב"ה. ובין אם אנו מבינים את הטעם ובין אם לא, בין הטעם שנראה לנו הוא מתאים לימים עברו או שהוא מתאים גם לתקופה המודרנית. טעמי המצוות באים רק כדי להטעים את המצוות, כלומר, להפוך אותם "לטעימות" ונעימות לעשייה, אך טעמי המצווה שנותנים בני אדם לא מעלים לא מורידים ביחס לחובת קיום המצווה. אומנם בעיקר איסורי אכילה נאמרו על ידי רבותינו כמה טעמים, ובכללם שהתורה מנעה אותנו מלאכול דברים שפוגעים בנפש האדם ומשקצים אותה, וכן הרחיקה אותנו מחברת עובדי כוכבים שדרכם לאכול בטקסיהם מאכלים מסויימים, שהרי אי היכולת לאכול את מאכליהם גם מרחיקה אותנו מהבלי אמונתם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il