שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים לסעודה ופירות

נטילת ידיים לפירות - המשך

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ו מרחשון תשס"ד
שאלה
הרב כתב שאף על פי שלהרבה פוסקים צריך ליטול ידיים לפני אכילת פירות רטובים ניתן להקל בזה כדין ספק דרבנן לקולא. לצערי לא הבנתי היכן הספק?
תשובה
יש ראשונים שסוברים שמאז שהפסקנו לנהוג דיני טהרה נתבטל דין נטילת ידיים לפני אכילת מאכל הרטוב במשקה. וכן סוברים התוספות, מהר"ם מרוטנבורג ובעל העיטור. לכן פסק בשולחן ערוך (או"ח קנח, ד), שיש ליטול ידיים על מאכל שטיבולו במשקה בלא ברכה, מפני שספק ברכות להקל. המגן אברהם הביא בשם לחם חמודות, שהעולם נוהגים שלא ליטול לפני דבר שטיבולו במשקה, ויש להם על מה שיסמוכו. ודבריו הובאו במשנה ברורה קנח, כ. אמנם מסיים המשנה ברורה שהרבה אחרונים החמירו בזה וכתבו שיש לנהוג כדעת רוב הפוסקים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il