שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

רופא שיש לו תורנות בשבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ו מרחשון תשס"ד
שאלה
רופא שיש לו תורנות בשבת, האם רשאי לנסוע לבית החולים בשבת, כי יש בזה פיקוח נפש והצלת נפשות?
תשובה
כתב הרב פיינשטיין (אג"מ או"ח א, קלא), שעליו לנסוע לבית החולים לפני כניסת השבת, כדי שלא יצטרך לחלל את השבת בנסיעה לבית החולים. ואמנם אם לא נסע לבית החולים לפני כניסת השבת - מותר לו לנסוע בשבת, שפיקוח נפש דוחה שבת. אלא שאם הוא יודע לפני כניסת השבת שיש לו תורנות בשבת, מצווה עליו להתכונן לשבת ולדאוג לכך שלא יצטרך לחללה, ולכן עליו לשבות בבית החולים או סמוך לו, כדי להמנע מחילול שבת. למעשה, המנהג כיום, שלפני השבת מתאמים עם נהגים נוכרים שיגיעו לביתם של הרופאים והאחיות היהודים בשבת, ויסיעום לבית החולים בלא שהיהודים יצטרכו לעשות מלאכות אסורות. וכך יכולים הרופאים והאחיות לענג את השבת בביתם, וכשיגיע זמנם לצאת לבית החולים יסעו לשם בלא לחלל את השבת. ואף שישנו איסור מדברי חכמים להסתייע בשבת במלאכה שביצע נוכרי עבורינו, מכל מקום לצורך פיקוח נפש הקלו בזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il