שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

מנהג הבבלא בערב פסח

undefined

הרב שלום אילוז

ד אייר תשס"ט
שאלה
אבקש לדעת, מהו מקור המנהג (של הספרדים) בערב פסח להעביר בסיבובים את צלחת הפסח מעל ראש הסועדים תוך שירת "בבלא יצאנו ממצרים, הא לחמניא בני חורין".
תשובה
הרמב"ם בתחילת נוסח ההגדה שכתב בסוף הל' חמץ ומצה כתב וז"ל, נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות, כך הוא: מתחיל על כוס שני ואומר, בבהילו יצאנו ממצרים. והמנהג לומר בבהילו וכו', מקורו מאחד הקדמונים רבינו יצחק אלחדאב זצ"ל שהיה תלמידו של ר"י בן הרא"ש וזה לשונו: "ומנהג ספרד להגביה הקערה בידו ואומר הא לחמא עניא,ונהגו להקיף הקערה סביב ראשי הקטנים". והחיד"א כתב שכן ראה בעיר תוניס. וכ"כ הגר"ח פלאג'י בספרו חיים לראש. וכמה טעמים מובאים למנהג זה והם: א. זכר לענני כבוד. ב. להמחיש למסובים שכך יצאו ממצרים דהיינו בבהילו שהוא לשון בהלה וחיפזון. ג. שישאלו הקטנים מה נשתנה. ד. להורות שהן מסתופפים בצל המצות. ה. בזכות עשרה מצות הרומזים ליו"ד ספירות שיגן עלינו, וגם שהקערה מעל ראשינו דומה לכנפי היונה, שהיונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל המצוות מגינות עליהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il