שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

ליטוף בעלי חיים בשבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ג אייר תשס"ב
שאלה
האם מותר ללטף בע"ח בשבת? אם זה אסור, האם האב חייב לאסור זאת על בנו הקטן?
תשובה
בעלי חיים נחשבים למוקצה בשבת, כמבואר בשו"ע או"ח שח, לט. ולכן גם אין ללטפם, שמא יגרום בליטופם להזזת איבר שלהם. אמנם יש סברה לומר שחיות מחמד אינם בכלל האיסור, ודעה כזו הובאה במנחת שבת פח, י, ואף שהוא לא קיבלה למעשה. מכל מקום יתכן שכיום שחיות מחמד הם דבר שכיח, ובעליהם רגילים להשתעשע בהם וללטפם, אין הם מוקצים, והמיקל אין למחות בידו. וקל וחומר שאין למחות בילדים. המשך מסקנות הרב בנושא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il