שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת התורה בשבת

הוספת עולים בשבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"א מרחשון תשס"ד
שאלה
האם מותר להוסיף על שבעת העולים לתורה בשבת?
תשובה
אין ראוי להוסיף על שבת העולים מפני חשש ברכה שאינה צריכה וטרחא דציבורא, אולם לצורך גדול אפשר להקל. טעמים: אף שמעיקר הדין מותר להוסיף עולים, למעשה, יש אומרים שכיום אין ראוי להוסיף על העולים, מפני שבעבר היה העולה הראשון מברך ברכה אחת לפני הקריאה, והעולה האחרון מברך ברכה אחת לאחר הקריאה, וכל העולים באמצע לא היו מברכים. לאחר מכן, מתוך חשש שמא היוצאים והנכנסים באמצע לא ידעו שברכו בתחילה ובסוף, תקנו שכל אחד מהעולים יברך לפני קריאתו ולאחריה, וכיוון שכל עולה מוסיף ומברך, יש אומרים שאין כדאי להוסיף עולים ועל ידי כך להרבות בברכות מעבר לתקנת חכמים. ועוד יש לחוש שלא להטריח את הציבור ולהאריך את התפילה שלא לצורך. לכן לכתחילה ראוי לנהוג שלא להוסיף על שבעת העולים. אבל כשיש צורך להוסיף, כגון שיש שמחת חתן, ובאו קרובים ואם לא יקראו להם לתורה יעלבו, מותר להוסיף על שבעת העולים (שו"ע רפב, א-ב; מ"ב ד-ה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il