שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • איך וכמו מי לפסוק הלכה?

מותר לבן לאמץ את מנהגי האם ולא האב?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ז כסלו תשס"ד
שאלה
תמיד שמעתי שכשמנהגי האב שונים משל האם צריך לנהוג לפי מנהגי האב. אך המקור הוא הפסוק "אל תיטוש תורת אמך". אז איך צריך לנהוג? האם אסור שבן יאמץ את מנהג אמו?
תשובה
הסיבה שיש ללכת אחרי מנהגי האב כי בכל העניינים הרוחניים האחריות מוטלת על האב שהוא חייב במצוות יותר מאשתו. וכן נאמר בגמרא כי ההולך אחרי אשתו הוא עם הארץ. וכן נאמר כי במילי דשמיא (בעינינים רוחניים) אין לאיש לקבל את דברי אשתו אמנם בעניני הבית בדרך ארץ זכות הקדמה לאשה שהבנתה בזה היא עדיפה. וכידוע בן לאב כהן ולאם ישראלית הרי הוא מחויב במצוות הכהונה ואם האם כוהנת והאב ישראל הרי הוא ישראל לכל דבר, כנאמר: "למשפחתם לבית אבותם" (במדבר פרק א). ומה ששאלת בענין אל תטוש תורך אמך, הפסוק נאמר בספר משלי כשהוא רומז על המנהגים והתקנות של האומה, חכמי ישראל ולא כפשט הדברים. וגם אם נלמד ונתייחס לפשט הכוונה לדברים שהבן מקבל בהיותו ילד ונתון לסמכות אמו שהיא מחנכת בהרגלים טובים המקיימים את המוסר הראוי כשיגדל. באופו יוצא מן הכלל יכול הבן ללכת אחרי אמו כאשר אביו איננו שומר את דרך התורה ומתוך כך איננו מקיים את סמכותו הרוחנית. אז אפשר ללכת אחרי אמו ומנהגיה שהם מעוגנים בתורת אמת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il