שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

אוכל שישנו מעליו

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ב אייר תשס"ב
שאלה
מה דין אוכל ששהה מתחת למיטה שישנו עליה? האם יש נפקא-מינה אם הוא היה בתוך קופסא שבתוך תיק וכד’? תודה רבה.
תשובה
כתב בשו"ע יו"ד קטז, ה, שלא יתן תבשיל או משקים מתחת למיטה, והוסיף הש"ך אפילו הם מכוסים - לא יתן. אלא שכל זה לכתחילה, אבל בדיעבד אם הניחם שם, מותר לאוכלם, וכן מובא בפתחי תשובה שם בשם תשובות שבות יעקב קה. ואמנם יש אוסרים אולם דעת רוה"פ להתיר. והוא ספק בדברי חכמים והלכה כרוב שהם גם המקילים. ועיין בספר שמירת הגוף והנפש יד, ה, שכך דעת רוה"פ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il