שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילות יום שבת

כפילות בברכת החדש

undefined

הרב רואי מרגלית

ח כסלו תשס"ד
שאלה
בברכת החודש נוסח אשכנז מוזכר פעמיים הביטוי "יראת שמיים"- בהקשר ל"חיים שיש בהם...". המקור הוא בברכות, שם מוזכר הביטוי "יראת שמיים רק פעם אחת. למה מוזכר פעמיים בסידור ולמה יש שוני מהתפילה הנמצאת בגמרא?
תשובה
מרן הרב קוק זצ"ל בסידורו עולת ראיה מפרש זאת בעמקות ואנסה לפשט את דבריו. ידוע שיש שתי סוגי יראות כמבואר בספרי המוסר (עיין מסילת ישרים) יראת הפחד ויראת הרוממות. יראת הפחד היא יראה מהעונש הרוחני והגשמי על החטא. ואילו יראת הרוממות היא יראה מצד הכבוד שאנו רוחשים לרבונו של עולם. ואת שני סוגי היראות אנו מזכירים בברכת החודש: הראשונה הסמוכה ליראת חטא היא הנובעת "מצד פחיתות הנפש והריחוק האלוקי" בעקבות החטא, ואילו השניה הסמוכה לאהבת תורה היא על דרך החיוב וההשגה הרוחנית על מעלתו של רבונו של עולם לעומת אפסות האדם. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il