שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

ברכה על כוס מים

undefined

הרב בנימין במברגר

י אייר תשס"ט
שאלה
האם נכון הדבר שכאשר אני שותה כוס מים הברכה היא "שהכול", ואם שתיתי את כוס המים בלגימה אחד אני מברך בסוף הלגימה "בורא נפשות"? ואם כן, מאיפה זה לקוח? ולמה?
תשובה
כמו כל דבר אוכל שמברכים לפני האכילה כך גם על שתיה יש לברך "שהכל" לפני השתייה. אם אדם שתה רביעית מים בכדי זמן של שתיית רביעית (בין 86 סמ"ק ל150 סמ"ק), כלומר: שתייה רצופה של שיעור זה, צריך לברך לאחר שתייתו "בורא נפשות". המקור במשנה במסכת ברכות דף מד עמוד א. ועיין בגמרא דף מה עמוד א וברש"י האחרון לפני המשנה שם. וכן פסק בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן רד, סעיף ז. ולגבי השיעור בסימן רי, סעיף א ובמשנה ברורה שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il